Preis in CHF
Prym Stecknadeln, goldPrym Stecknadeln, gold0.65 x 26 mm, Karte 15 g, Messing
Sofort
4.90
Prym Bastelstecknadeln, silber Prym Bastelstecknadeln, silber 0.65 x 16 mm, Dose 50 g, Eisen
Sofort
5.90
Prym Bastelstecknadeln, silber  Prym Bastelstecknadeln, silber  0.65 x 16 mm, Karte 25 g, Eisen
Sofort
3.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 30 mm, Kissendose 50 g, Stahl
Sofort
9.50
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Dose 50 g, Stahl
Sofort
11.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Dose 500 g, Stahl
Sofort
78.20
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 32 mm, Dose 50 g, Stahl
Sofort
8.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 32 mm, Dose 500 g, Stahl
Sofort
71.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 34 mm, Dose 500 g, Stahl
Sofort
71.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Karte 15 g, Stahl
Sofort
4.50
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 30 mm, Karte 13 g, Stahl
Sofort
3.50
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 30 mm, Karte 20 g, Stahl
(1)
Sofort
4.50
Prym Perlkopfstecknadeln, silberPrym Perlkopfstecknadeln, silber0.58 x 40 mm, Rosette 40 Stk.
Sofort
3.90
Prym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiertPrym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiert0.58 x 40 mm, Rosette 40 Stk.
(1)
Sofort
3.90
Prym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiertPrym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiert0.58 x 40 mm, Karte 10 g
(2)
Sofort
5.50
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 30 mm, Brief 100 Stk., Stahl
Sofort
6.50
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 30 mm, Dose 10 g, Stahl
Sofort
4.50
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 43 mm, Karte 20 g, Stahl
Sofort
8.90
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 30 mm, Karton 100 g, Stahl
Sofort
31.20
Prym Glaskopfstecknadeln, silber & gelbPrym Glaskopfstecknadeln, silber & gelb0.60 x 43 mm, Karte 40 g, Stahl
Sofort
15.90
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.80 x 48 mm, Dose 30 g, Stahl
Sofort
11.50
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 30 mm, Box 20 g, Stahl
Sofort
8.20
Prym Glaskopfstecknadeln, bunt, nickelPrym Glaskopfstecknadeln, bunt, nickel0.60 x 30 mm, Dose 20 g, Stahl
Sofort
8.90
Prym Glaskopfstecknadeln, schwarzPrym Glaskopfstecknadeln, schwarz0.80 x 48 mm, Dose 30 g, Stahl
Sofort
11.50
Prym Glaskopfstecknadeln, weissPrym Glaskopfstecknadeln, weiss0.80 x 48 mm, Dose 30 g, Stahl
Sofort
11.50
Prym Glaskopfstecknadeln, weissPrym Glaskopfstecknadeln, weiss0.80 x 48 mm, Karte 30 g, Stahl
Sofort
12.50
0.60 x 30 mm, Karte 10 g, Stahl
Sofort
4.50
Prym Glaskopfstecknadeln, rotPrym Glaskopfstecknadeln, rot0.40 x 35 mm, Karte 5 g, Stahl
Sofort
8.50
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldPrym Sicherheitsnadeln Messing, gold19/23/27 mm, Karte 30 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigPrym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigNr. 1, 27 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
3.50
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigPrym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigNr. 2, Karte 12 Stk.
Sofort
3.50
Prym Sicherheitsnadeln Messing, silberPrym Sicherheitsnadeln Messing, silberNr. 3, 50 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigPrym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigNr. 1-3, 27/38/50 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Messing gebogen, goldPrym Sicherheitsnadeln Messing gebogen, goldNr. 2, 38 mm, Karte 150 Stk.
Sofort
19.90
Prym Kiltnadel, altmessingPrym Kiltnadel, altmessing76 mm, Karte 1 Stk., Messing
Sofort
3.20
Prym Kiltnadel, goldPrym Kiltnadel, gold76 mm, Karte 1 Stk., Messing
Sofort
3.20
Prym Anstecknadeln rechts öffnend, silberPrym Anstecknadeln rechts öffnend, silber27 mm, Karte 60 Stk.
Sofort
4.90
Prym Anstecknadeln mit Plättchen, silberPrym Anstecknadeln mit Plättchen, silber27 mm, Karte 4 Stk.
Sofort
3.20
Prym Kiltnadel, silberPrym Kiltnadel, silber76 mm, Karte 1 Stk., Messing
Sofort
3.20