Preis in CHF
Prym Stecknadeln, goldPrym Stecknadeln, gold0.65 x 26 mm, Karte 15 g, Messing
(1)
Sofort
6.20
Prym Bastelstecknadeln, silber  Prym Bastelstecknadeln, silber  0.65 x 16 mm, Karte 25 g, Eisen
Sofort
4.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 30 mm, Kissendose 50 g, Stahl
Sofort
10.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Dose 50 g, Stahl
Sofort
13.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Dose 500 g, Stahl
Sofort
99.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 34 mm, Dose 500 g, Stahl
Sofort
94.90
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.50 x 30 mm, Karte 15 g, Stahl
Sofort
5.20
Prym Stecknadeln, silberPrym Stecknadeln, silber0.60 x 30 mm, Karte 20 g, Stahl
(1)
Sofort
5.20
Prym Quilt-Stecknadeln mit Blumenkopf, gelbPrym Quilt-Stecknadeln mit Blumenkopf, gelb0.60 x 50 mm, Karte 50 Stk.
(1)
Sofort
11.90
Prym Perlkopfstecknadeln, goldPrym Perlkopfstecknadeln, gold0.58 x 40 mm, Rosette 40 Stk.
Sofort
5.20
Prym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiertPrym Perlkopfstecknadeln, bunt sortiert0.58 x 40 mm, Karte 10 g
(2)
Sofort
6.50
Prym Glaskopfstecknadeln, silber & gelbPrym Glaskopfstecknadeln, silber & gelb0.60 x 43 mm, Karte 40 g, Stahl
Sofort
18.90
Prym Glaskopfstecknadeln, weissPrym Glaskopfstecknadeln, weiss0.80 x 48 mm, Dose 30 g, Stahl
Sofort
14.90
Prym Glaskopfstecknadeln, weissPrym Glaskopfstecknadeln, weiss0.80 x 48 mm, Karte 30 g, Stahl
Sofort
14.90
Prym Glaskopfstecknadeln, buntPrym Glaskopfstecknadeln, bunt0.60 x 30 mm, Karte 10 g, Stahl
Sofort
5.20
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldPrym Sicherheitsnadeln Messing, gold19/23/27 mm, Karte 30 Stk.
Sofort
4.90
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigPrym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigNr. 1, 27 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
4.20
Prym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigPrym Sicherheitsnadeln Messing, goldfarbigNr. 1-3, 27/38/50 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
4.90
Prym Sicherheitsnadeln Messing gebogen, goldPrym Sicherheitsnadeln Messing gebogen, goldNr. 2, 38 mm, Karte 150 Stk.
Sofort
22.90
Prym Kiltnadel, goldPrym Kiltnadel, gold76 mm, Karte 1 Stk., Messing
Sofort
3.90
Prym Anstecknadeln rechts öffnend, silberPrym Anstecknadeln rechts öffnend, silber27 mm, Karte 60 Stk.
Sofort
6.20
Prym Anstecknadeln mit Plättchen, silberPrym Anstecknadeln mit Plättchen, silber27 mm, Karte 4 Stk.
Sofort
3.90
Prym Kiltnadel, silberPrym Kiltnadel, silber76 mm, Karte 1 Stk., Messing
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 0-3, 27/38/50 mm, Karte 18 Stk.
Sofort
4.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, schwarzPrym Sicherheitsnadeln Stahl, schwarzNr. 0-3, 27/38/50 mm, Karte 18 Stk.
Sofort
4.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 2, 38 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 3, 50 mm, Karte 12 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 3, 50 mm, Karton 1'000 Stk
Sofort
159.-
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 2/0, 23 mm, Karte 16 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 0.27 mm, Karte 16 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 1, 34 mm, Karte 16 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sicherheitsnadeln Stahl, silberPrym Sicherheitsnadeln Stahl, silberNr. 3, 50 mm, Karte 50 Stk.
Sofort
9.50
Prym Baby-Sicherheitsnadeln, weissPrym Baby-Sicherheitsnadeln, weiss55 mm, Karte 4 Stk.
Sofort
5.20
Prym Kugel-Sicherheitsnadeln, silberPrym Kugel-Sicherheitsnadeln, silberNr. 1, 34 mm, Karte 12 Stk., Stahl
Sofort
4.90
Prym Kugel-Sicherheitsnadeln, silberPrym Kugel-Sicherheitsnadeln, silberNr. 3, 48 mm, Karte 10 Stk., Stahl
Sofort
4.90
Prym Nähnadeln lang Nr. 3, StahlPrym Nähnadeln lang Nr. 3, Stahl0.90 x 44 mm, Karte 16 Stk.
Sofort
3.20
Prym Nähnadeln lang Nr. 7Prym Nähnadeln lang Nr. 70.70 x 38 mm, Karte 20 Stk., Stahl
Sofort
3.20
Prym Nähnadeln lang, StahlPrym Nähnadeln lang, StahlNr. 3 - 7, Karte 20 Stk.
Sofort
3.20
Prym Nähnadeln halblang, StahlPrym Nähnadeln halblang, StahlNr. 5 - 9, Karte 20 Stk.
(1)
Sofort
3.20
Prym PerlnadelnPrym PerlnadelnNr. 10-12, Karte 4 Stk.
Sofort
4.90