Handarbeitsnadeln & Zubehör

Preis in CHF
Prym Wollnadeln, sortiertPrym Wollnadeln, sortiertKarte 3 Stk., Kunststoff
Sofort
2.90
Prym Wollnadeln, sortiertPrym Wollnadeln, sortiertKarte 3 Stk., Aluminium
Sofort
4.90
Prym Woll-Nadel ohne SpitzePrym Woll-Nadel ohne SpitzeNr. 1 + 3, Karte 3 Stk.
Sofort
3.90
Prym Sticknadeln mit Spitze, silberPrym Sticknadeln mit Spitze, silberNr. 14, 1.90 x 60 mm, Brief 25 Stk., Stahl
Sofort
9.20
Prym Sticknadeln ohne Spitze, silberPrym Sticknadeln ohne Spitze, silberNr. 14, 1.90 x 60 mm, Brief 25 Stk., Stahl
Sofort
9.20
Prym Sticknadeln mit SpitzePrym Sticknadeln mit SpitzeNr. 16, 1.60 x 55 mm, Karte 6 Stk.
Sofort
3.20
Prym Sticknadeln ohne Spitze, silberPrym Sticknadeln ohne Spitze, silberNr. 14, 1.90 x 60 mm, Karte 6 Stk.
Sofort
3.20
Prym Web- und Packnadeln, silberPrym Web- und Packnadeln, silberKarte 2 Stk.
Sofort
6.20
Prym Filznadeln, feinPrym Filznadeln, fein78 mm
Sofort
16.90
Prym Filznadeln, grobPrym Filznadeln, grob78 mm, Karte 7 Stk.
Sofort
12.90
Prym GarnwickelkartenPrym GarnwickelkartenKarte 30 Stk., Kunststoff
Sofort
4.90
Prym Stickring mit SchraubePrym Stickring mit Schraube8 mm x 12.5 cm, Karte, Buchenholz
Sofort
8.90
Prym Netzgabel UniversalPrym Netzgabel Universal20 - 100 mm, Karte
Sofort
9.20
Prym NadelmassPrym NadelmassStk.
Sofort
4.90
Prym Nadelmass für HäkelnadelPrym Nadelmass für Häkelnadel6.7 x 9.3 cm, Kunststoff
Sofort
5.20
Prym Occhi-Schiffchen, schildpattfarbenPrym Occhi-Schiffchen, schildpattfarben7 cm, Stk.
Sofort
6.50
Prym Reihenzähler klein + gross, sortiertPrym Reihenzähler klein + gross, sortiertKarte 2 Stk.
Sofort
6.50
Prym Maschenstopper, farbig sortiertPrym Maschenstopper, farbig sortiert2 -7 mm, Karte 2 Paar
Sofort
4.20
Prym Reihenzähler UniversalPrym Reihenzähler UniversalKarte
Sofort
6.50
Prym Stricknadelrolle KimonoPrym Stricknadelrolle Kimono51.5 x 9.5 x 9.5 cm
Sofort
29.90
Prym Pompon-Set 4 Grössen, farbig sortiertPrym Pompon-Set 4 Grössen, farbig sortiertBeutel
(1)
Sofort
9.90
Prym Loom Gerät rundPrym Loom Gerät rundKarte
Sofort
17.90
Prym Strickring-SetPrym Strickring-SetKarte
Sofort
44.90
Prym Ledersohlen Haus-HüttenschuhePrym Ledersohlen Haus-HüttenschuheGrösse 18 - 20
Sofort
15.90
Prym Maschenraffer, silberPrym Maschenraffer, silber13 mm, Karte 2 Stk.
Sofort
6.20
Prym Häkelnadel mit Record Softgriff, silberPrym Häkelnadel mit Record Softgriff, silber1.75 mm, Karte
Sofort
6.50
Prym Häkelnadel ohne Griff, silberPrym Häkelnadel ohne Griff, silber2.00 mm, Karte
Sofort
4.20
Prym Zopfmusternadel Alu, grauPrym Zopfmusternadel Alu, grau2.50 + 4.00 mm, Karte 2 Stk.
Sofort
4.90
Prym Strumpfstricknadeln grauPrym Strumpfstricknadeln grau2.00 mm, 15 cm, Karte, Aluminium
Sofort
7.20
Prym Jackenstricknadeln, grauPrym Jackenstricknadeln, grau2.00 mm, 30 cm, Karte 2 Stk., Aluminium
Sofort
5.20
Prym Strumpfstricknadeln, grauPrym Strumpfstricknadeln, grau2.00 mm, 20 cm
Sofort
7.20
Prym Häkelnadel ohne Griff, grauPrym Häkelnadel ohne Griff, grau2.00 mm, 14 cm, Karte, Aluminium
Sofort
3.90
Prym Häkelnadel Softgriff, silberPrym Häkelnadel Softgriff, silber2.00 mm, 14 cm, Karte, Aluminium
Sofort
5.20
Prym Häkelnadel ohne Griff, silberPrym Häkelnadel ohne Griff, silber3.00 mm, 14 cm, Karte, Aluminium
Sofort
3.90
Prym Tunesische Häkelnadel, grauPrym Tunesische Häkelnadel, grau3.00 mm, 30 cm, Karte, Aluminium
Sofort
6.50